Zoeken:

Paritair Comité 3180203: LOKALE DIENSTENECONOMIE EN GEREGLEMENTEERDE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/07/2021 )
   • Loonbarema aanpassing CAO van 06/05/2021 inwerktreding op 03/2021:
    Integratie van van de haard- en standplaatstoelage in loonbarema;
    Verlenging van anciënniteitsjaren tot 35 jaar;

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 318.02.00).
    Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Barema : 21 jaar

  1.1.1. FUNCTIEGROEP : Uurloon

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  D1
  0 10,0723
  1 10,8886
  2 10,8886
  3 10,9478
  4 11,4736
  5 12,0063
  6 12,4182
  7 12,5716
  8 12,7255
  9 12,8204
  10 12,9848
  11 13,1828
  12 13,3271
  13 13,4621
  14 13,5883
  15 13,7062
  16 13,8601
  17 13,9628
  18 14,0584
  19 14,1476
  20 14,2305
  21 14,4254
  22 14,4254
  23 14,7530
  24 14,7530
  25 15,1666
  26 15,1666
  27 15,8603
  28 16,3319
  29 16,7857
  30 16,8163
  31 16,9588
  32 16,9852
  33 17,1319
  34 17,1547
  35 17,3049

  1.2. Barema : GGMMI

  Het gewaarborgd minimumloon op 21 jaar is opgenomen in PC 300 : Nationale arbeidsraad, onder "uurstelsel (op weekbasis) : 38h".