Zoeken:

Paritair Comité 1180017: KOFFIE- EN CICHOREIBRANDERIJEN

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/12/2020 )
   • Indexatie met 1% in 1/2021.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. SECTOREN : KOFFIEBRANDERIJEN

  1.1.1. UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) : 38u

  Loonklasse Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
  <12m 12m-24m >24m
  1 13,84 14,28 14,28
  2 14,05 14,34 14,40
  3 14,28 14,52 14,76
  4 14,66 14,89 15,12
  5 15,16 15,69 15,91
  6 15,42 15,92 16,13
  7 15,63 16,13 16,35
  8 15,80 16,36 16,57

  1.2. SECTOREN : CHICOREIBRANDERIJEN

  1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 14,17 13,87
  II 14,47 14,16
  III 14,86 14,51
  IV 14,92 14,60
  V 15,14 14,84
  VI 15,33 14,96
  VII 15,50 15,10

  1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 14,63 14,31
  II 14,96 14,62
  III 15,33 15,00
  IV 15,41 15,08
  V 15,68 15,27
  VI 15,83 15,50
  VII 16,01 15,66

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabellen 1.1.1. en 1.2.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%