Zoeken:

Paritair Comité 3150100: TECHNISCH ONDERHOUD, TECHNISCHE BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/09/2021 )
   • Indexatie met 2% in 09/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Art. 4 (Overgangsbepaling) in CAO van 21/03/2014 betreffende de Indexering (120955/CO/315.01) stelde het volgende voor de ondernemingen die tot het sluiten van de CAO het indexmechanisme van de PC’s 111 en 209 toepasten : “Van zodra de referentiespilindex zoals bepaald in art.3 (Indexering) het niveau van 103,03 bereikt of overschrijdt worden de bezoldigingen verhoogd de maand hierop volgend ten belope van 2%, bijkomend te vermeerderen met de verhouding tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand waarin de spilindex het niveau van 101,01 bereikt of overschreden heeft (101,26 in mei 2016) en de afgevlakte gezondheidsindex voor juni 2014 (100,47)”, hetgeen resulteert in 2% + 0,79% = 2,79%.

    De sectorale minimumlonen zijn niet van toepassing op leidinggevend personeel, kaderpersoneel, vertrouwenspersonen en studenten.
    Deze minimumlonen worden vastgesteld als basislonen waarop de werknemers gerechtigd zijn bij normale prestaties, exclusief de eventuele premies en toeslagen waarop de werknemers gerechtigd zijn binnen de onderneming.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37,5u
    • 2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
    • 3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37,5u

  Minimumloon
  Uurloon 12,70
  Maandloon 2.091,27

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Minimumloon
  Uurloon 12,53
  Maandloon 2.063,27

  3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Minimumloon
  Uurloon 11,90
  Maandloon 1.959,53