Zoeken:

Paritair Comité 3150100: TECHNISCH ONDERHOUD, TECHNISCHE BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 03/2020.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 20/05/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/09/2019)
Conventionele loonsverhoging
Loonsverhoging met 1,1% in 7/2019. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 23/09/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/09/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 12/11/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 08/2017 voor de minimumlonen. Indien voor 30/06/2017 (of afwijkend voor 30/09/2017) geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien tegen 30/06/2017 (of afwijkend tegen 30/09/2017) het overleg op ondernemingsvlak niet resulteert in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 01/07/2017 de reële lonen van de werknemers verhoogd met 1,1 %, met uitzondering van de forfaitaire premies.De sectorale minimumlonen zijn niet van toepassing op leidinggevend personeel, kaderpersoneel, vertrouwenspersonen en studenten.Deze minimumlonen worden vastgesteld als basislonen waarop de werknemers gerechtigd zijn bij normale prestaties, exclusief de eventuele premies en toeslagen waarop de werknemers gerechtigd zijn binnen de onderneming. (Laatst bewerkt: 29/08/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd..Art. 4 (Overgangsbepaling) in CAO van 21/03/2014 betreffende de Indexering (120955/CO/315.01) stelde het volgende voor de ondernemingen die tot het sluiten van de CAO het indexmechanisme van de PC’s 111 en 209 toepasten : “Van zodra de referentiespilindex zoals bepaald in art.3 (Indexering) het niveau van 103,03 bereikt of overschrijdt worden de bezoldigingen verhoogd de maand hierop volgend ten belope van 2%, bijkomend te vermeerderen met de verhouding tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand waarin de spilindex het niveau van 101,01 bereikt of overschreden heeft (101,26 in mei 2016) en de afgevlakte gezondheidsindex voor juni 2014 (100,47)”, hetgeen resulteert in 2% + 0,79% = 2,79%. (Laatst bewerkt: 08/06/2017)
Conventionele loonsverhoging
Verhoging sectorale minimumlonen volgens CAO van 12/10/2015 (130299). (Laatst bewerkt: 08/06/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/06/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/05/2018)
Andere loonaanpassing
Invoering sectorale minimumlonen.

Met uitsluiting van: leidinggevend personeel, kaderpersoneel, vertrouwenspersonen en studenten. (Laatst bewerkt: 08/06/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/05/2018)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/05/2018)
Andere loonaanpassing
Er is geen sectoraal minimumloonbarema. (Laatst bewerkt: 03/07/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)