Zoeken:

Paritair Comité 3330000: TOERISTISCHE ATTRACTIES

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Sectoraal minimuminkomen

  Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt het sectoraal minimumloon berekend in verhouding tot de duur van de maandelijkse arbeidsprestaties.

  Onder "sectoraal minimuminkomen" wordt verstaan :
  - de wedden en lonen verdiend per maand overeenkomstig de loonschalen die vastgesteld zijn door het Paritair Comité voor toeristische attracties, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten. Het maand-loon moet zowel het vaste als het veranderlijke gedeelte bevatten;
  - de tegenwaarde per maand van de premies en andere voordelen eventueel in natura betaald, die worden toegekend krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, ondernemingsovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten of gebruiken.

  Voor de bepaling van het sectoraal minimumloon worden evenwel uitgesloten :
  - de bijslagen voor overwerk bepaald bij artikel 29, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
  - de voordelen waarin is voorzien door de bepalingen van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  de premies of vergoedingen die worden uitgekeerd wegens werkelijke door de werknemers gedragen kosten.

  1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

  1.1.1.1. : Seizoens- en vast personeel dat een 2de opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 100 effectieve werkdagen

  SOORT BEDRAG
  Maandbedrag 1.725,5842
  Uurbedrag 10,4793

  1.1.1.2. : Seizoens- en vast personeel dat een 3de opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 200 effectieve werkdagen

  SOORT BEDRAG
  Maandbedrag 1.744,8674
  Uurbedrag 10,5964

  1.1.1.3. : Anderen

  SOORT BEDRAG
  Maandbedrag 1.675,3387
  Uurbedrag 10,1741

  1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD SOORT BEDRAG
  Maandbedrag Uurbedrag
  20 jaar 1.574,8200 9,5637
  19 jaar 1.474,3000 8,9532
  18 jaar 1.373,7800 8,3428
  17 jaar 1.273,2600 7,7323
  16 jaar 1.172,7400 7,1219

  1.2. : Minimumlonen

  1.2.1. : Werknemers van 21 jaar of meer

  1.2.1.1. : Klassen 1 tot 4

  Anciënniteit (functiejaren) Klasse
  1
  Maandbedrag
  1
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  3
  Maandbedrag
  3
  Uurbedrag
  4
  Maandbedrag
  4
  Uurbedrag
  0 1.675,3391 10,1700 1.855,8780 11,2700 1.884,6445 11,4500 2.028,4769 12,3200
  1 1.725,5821 10,4800 1.883,4649 11,4400 1.940,6813 11,7900 2.088,8287 12,6900
  2 1.744,8671 10,6000 1.902,1320 11,5500 1.979,1653 12,0200 2.130,2695 12,9400
  3 1.762,1501 10,7000 1.920,9833 11,6700 2.018,4090 12,2600 2.172,5377 13,1900
  4 1.779,5941 10,8100 1.940,0295 11,7800 2.058,4450 12,5000 2.215,6593 13,4600
  5 1.797,2222 10,9100 1.959,2601 11,9000 2.099,2741 12,7500 2.259,6274 13,7200
  6 1.810,5813 11,0000 1.978,6857 12,0200 2.130,5166 12,9400 2.293,2748 13,9300
  7 1.824,0325 11,0800 1.998,3069 12,1400 2.162,2197 13,1300 2.327,4304 14,1300
  8 1.837,5873 11,1600 2.018,1235 12,2600 2.194,4044 13,3300 2.362,0875 14,3400
  9 1.846,6890 11,2100 2.038,1359 12,3800 2.227,0616 13,5200 2.397,2640 14,5600
  10 1.855,8483 11,2700 2.058,3433 12,5000 2.260,2238 13,7300 2.432,9712 14,7800
  11 1.855,8483 11,2700 2.073,6652 12,5900 2.293,8689 13,9300 2.469,2165 15,0000
  12 1.855,8483 11,2700 2.089,0906 12,6900 2.328,0308 14,1400 2.506,0033 15,2200
  13 1.855,8483 11,2700 2.104,6315 12,7800 2.362,6991 14,3500 2.543,3397 15,4500
  14 1.855,8483 11,2700 2.120,2874 12,8800 2.397,8848 14,5600 2.581,2400 15,6800
  15 1.874,2358 11,3800 2.130,8047 12,9400 2.415,7475 14,6700 2.619,7044 15,9100
  16 1.874,2358 11,3800 2.141,3796 13,0000 2.433,7366 14,7800 2.645,7408 16,0700
  17 1.874,2358 11,3800 2.152,0007 13,0700 2.451,8642 14,8900 2.672,0331 16,2300
  18 1.874,2358 11,3800 2.162,6792 13,1300 2.470,1290 15,0000 2.698,5778 16,3900
  19 1.874,2358 11,3800 2.173,4039 13,2000 2.488,5321 15,1100 2.725,3971 16,5500
  20 1.892,8074 11,4900 2.184,1855 13,2600 2.500,8888 15,1900 2.752,4910 16,7200
  21 1.892,8074 11,4900 2.195,0250 13,3300 2.513,3143 15,2600 2.779,8375 16,8800
  22 1.892,8074 11,4900 2.205,9213 13,4000 2.525,7980 15,3400 2.807,4733 17,0500
  23 1.892,8074 11,4900 2.216,8644 13,4600 2.538,3388 15,4200 2.835,3834 17,2200
  24 1.892,8074 11,4900 2.227,8647 13,5300 2.550,9484 15,4900 2.863,5720 17,3900
  25 1.911,5747 11,6100 2.238,9225 13,6000 2.563,6158 15,5700 2.892,0353 17,5600
  26 1.911,5747 11,6100 2.238,9225 13,6000 2.563,6158 15,5700 2.892,0353 17,5600
  27 1.911,5747 11,6100 2.238,9225 13,6000 2.563,6158 15,5700 2.892,0353 17,5600
  28 1.911,5747 11,6100 2.238,9225 13,6000 2.563,6158 15,5700 2.892,0353 17,5600
  29 1.911,5747 11,6100 2.238,9225 13,6000 2.563,6158 15,5700 2.892,0353 17,5600
  30 1.930,5145 11,7200 2.261,1416 13,7300 2.589,0880 15,7200 2.920,7846 17,7400
  31 1.930,5145 11,7200 2.261,1416 13,7300 2.589,0880 15,7200 2.920,7846 17,7400
  32 1.930,5145 11,7200 2.261,1416 13,7300 2.589,0880 15,7200 2.920,7846 17,7400
  33 1.930,5145 11,7200 2.261,1416 13,7300 2.589,0880 15,7200 2.920,7846 17,7400
  34 1.930,5145 11,7200 2.261,1416 13,7300 2.589,0880 15,7200 2.920,7846 17,7400
  35 1.949,6500 11,8400 2.283,5899 13,8700 2.614,8132 15,8800 2.949,8230 17,9100
  36 1.949,6500 11,8400 2.283,5899 13,8700 2.614,8132 15,8800 2.949,8230 17,9100
  37 1.949,6500 11,8400 2.283,5899 13,8700 2.614,8132 15,8800 2.949,8230 17,9100
  38 1.949,6500 11,8400 2.283,5899 13,8700 2.614,8132 15,8800 2.949,8230 17,9100
  39 1.949,6500 11,8400 2.283,5899 13,8700 2.614,8132 15,8800 2.949,8230 17,9100
  40 1.968,9811 11,9600 2.306,2574 14,0100 2.640,7914 16,0400 2.979,1621 18,0900

  1.2.1.2. : Klasse 5

  Voor de werknemers met een functie-inhoud van klasse 5 wordt het loon bepaald in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Ze hebben in ieder geval recht op minstens het loon volgens de minimumloonschaal van klasse 4 op basis van de functiejaren.

  1.2.2. : Werknemers van minder dan 21 jaar

  Het minimumloon aan 2 functiejaren voor de werknemer vanaf 20 jaar die een derde opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van 200 effectieve werkdagen.

  Het minimumloon aan 1 functiejaar voor de werknemer vanaf 19 jaar die een tweede opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van 100 effectieve werkdagen.
  Leeftijd Klasse
  1
  Maandbedrag
  1
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  3
  Maandbedrag
  3
  Uurbedrag
  4
  Maandbedrag
  4
  Uurbedrag
  20 jaar 1.744,8700 10,5964 1.902,1300 11,5514 1.979,1700 12,0193 2.130,2700 12,9400
  19 jaar 1.725,5800 10,4793 1.883,4600 11,4381 1.940,6800 11,7856 2.088,8300 12,6900
  18 jaar 1.675,3400 10,1742 1.855,8800 11,2706 1.884,6400 11,4452 2.028,4800 12,3200
  17 jaar 1.273,2600 7,7324 1.410,4700 8,5656 1.432,3300 8,6984 1.541,6400 9,3600
  16 jaar 1.172,7400 7,1219 1.299,1100 7,8894 1.319,2500 8,0117 1.419,9300 8,6200

  1.2.3. : Studenten (0 functiejaren)

  Voor de werknemers die zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt het minimumloon van klasse I en desgevallend het volgende jongerenbarema van klasse I:

  Leeftijd
  20 94%
  19 88%
  18 82%
  17 76%
  16 70%