NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1110001: METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 13/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/06/2019 )
   • Indexatie met 1,95% in 7/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).
    Naast het "nationale" minimumloon zijn er regionale minimumlonen, dewelke opgenomen zijn in de andere Paritaire Subcomités van PC 111. Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend. De minimumlonen van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren zijn opgenomen in PSC 1110030.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

 • 1. : GEWAARBORGDE MINIMUMLOON voor werklieden die een normaal rendement bereiken (alle productiepremies inbegrepen)

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 12,1631

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites