Paritair Comité 1110001: METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - NATIONAAL

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Conventionele loonsverhoging
Loonsverhoging in 01/2022 minimumuurloon tot 13€. Verhoging 0,4% voor de reële lonen. (Laatst bewerkt: 08/03/2022)
Indexering
Indexatie met 0,79% in 7/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/07/2021)
Indexering
Indexatie met 1,01% in 07/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/07/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2020)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 1,95% in 7/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 07/2019 voor de minimumlonen. De CAO-verhoging wordt toegepast na de indexatie. (Laatst bewerkt: 05/08/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/12/2019)
Indexering
Indexatie met 1,44% in 07/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 29/06/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/12/2019)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 07/2017 voor de minimumlonen.Indien voor 30 juni 2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 juni 2017 of in voorkomend geval tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 1 juli 2017 de effectieve en de baremieke bruto uurlonen van de arbeiders verhoogd met 1,1 %, evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.Indexatie met 1,69% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 11/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/12/2019)
Indexering
Indexatie minimumlonen en reële lonen met 0,88% in 07/2016. (Laatst bewerkt: 11/07/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 30/11/2016)
Conventionele loonsverhoging
Verhoging van het Gewaarborgd minimumloon, van alle nationale, provinciale en regionale minimumuurlonen evenals de regionale en provinciale baremieke uurlonen alsook de effectieve uurlonen met 0,07 euro bruto (38u/w) vanaf 01/01/2016. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/10/2017)
Conventionele loonsverhoging
Verhoging van het Gewaarborgd minimumloon tot 11,27 euro (uurstelsel 38u/w) vanaf 01/10/2015. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Indexering
Indexatie minimumlonen en reële lonen met 0,19% in 07/2015. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/10/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 11/08/2014)
Indexering
Index = 0,53%. (Laatst bewerkt: 04/07/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/03/2016)
Indexering
Index = 1,39% (Laatst bewerkt: 01/07/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Indexering
Index = 2% (Industriële leerlingen) (Laatst bewerkt: 01/12/2012)
Indexering
Index = 2,76% (Laatst bewerkt: 01/07/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%)
(Laatst bewerkt: 01/04/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Indexering
Index = 2% (Industriële leerlingen) (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Conventionele loonsverhoging
Afschaffing jongerenbarema's. (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Indexering
Index=1,87% (Laatst bewerkt: 01/07/2011)
Indexering
Index=2% Industriële leerlingen. (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Indexering
Index=2% Industriële leerlingen. (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Indexering
Index=1,4% (Laatst bewerkt: 01/07/2010)
Indexering
Index=0,93% (Laatst bewerkt: 01/07/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/09/2015)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,08€ Conventionele verh. (stelsel 38u). Verhoging van de leervergoeding van de Industriële leerlingen ingevolge de verhoging van het GGMMI. (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index=2% Industriële leerlingen. (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Indexering
Index=4,32% (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Indexering
Index=2% Industriële leerlingen. (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/03/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/06/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/08/2015)