Zoeken:

Paritair Comité 3030300: EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/05/2019 )
   • Indexatie met 2% in 05/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2012 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Arbeiders

  1.1.1. : Minimum uurlonen

  1.1.1.1. : Minder dan 2 jaren dienst

  CATEGORIE MAANDEN DIENST
  0 6 12
  I - Schoonmaakpersoneel 10,8666 11,0632 11,1782
  I - Onderhoudspersoneel 10,8666 11,0632 11,1782
  I - Geschoold onderhoudspersoneel 12,8695
  II - Toezichtpersoneel 12,1491
  III - Beginnend operateur 10,9713
  III - Hulpoperateur 11,2456
  III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 12,5548
  III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 12,8695
  IV - Hostessen en stewards 10,8666 11,0632 11,1782
  IV - Hostessen/stewards-kassiers 11,3641
  IV - Parkeerbegeleiders 10,8666 11,0632 11,1782
  IV - Toonbankpersoneel 10,9713 11,2456 11,3641
  IV - Geschoold barman 11,7260 12,0169 12,1491
  V - Hoofdoperateur 13,9285
  V - Chef-schoonmaak 12,5853
  V - Chef-onderhoud 12,5853
  V - Chef-hostessen/stewards 12,5853
  V - Chef parkeerbegeleiders 12,5853

  1.1.1.2. : 2 jaren dienst of meer

  CATEGORIE JAREN DIENST
  2 4 6 8
  I - Schoonmaakpersoneel 11,2182 11,2482 11,2682 11,2782
  I - Onderhoudspersoneel 11,2182 11,2482 11,2682 11,2782
  I - Geschoold onderhoudspersoneel 12,9095 12,9395 12,9595 12,9695
  II - Toezichtpersoneel 12,1891 12,2191 12,2391 12,2491
  III - Beginnend operateur 11,0113 11,0413 11,0613 11,0713
  III - Hulpoperateur 11,2856 11,3156 11,3356 11,3456
  III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 12,5948 12,6248 12,6448 12,6548
  III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 12,9095 12,9395 12,9595 12,9695
  IV - Hostessen en stewards 11,2182 11,2482 11,2682 11,2782
  IV - Hostessen/stewards-kassiers 11,4041 11,4341 11,4541 11,4641
  IV - Parkeerbegeleiders 11,2182 11,2482 11,2682 11,2782
  IV - Toonbankpersoneel 11,4041 11,4341 11,4541 11,4641
  IV - Geschoold barman 12,1891 12,2191 12,2391 12,2491
  V - Hoofdoperateur 13,9685 13,9985 14,0185 14,0285
  V - Chef-schoonmaak 12,6253 12,6553 12,6753 12,6853
  V - Chef-onderhoud 12,6253 12,6553 12,6753 12,6853
  V - Chef-hostessen/stewards 12,6253 12,6553 12,6753 12,6853
  V - Chef parkeerbegeleiders 12,6253 12,6553 12,6753 12,6853

  1.2. : Bedienden

  1.2.1. : Minimum maandlonen

  De verhogingen binnen een zelfde curve gaan in tijdens de eerste maand die op de aanwerving van de werknemer volgt.
  In geval van verandering van categorie zal de werknemer verplaatst worden naar de ervaringscurve die overeenkomst met zijn nieuwe categorie, rekening houdend met zijn verworven ervaring.

  ERVARING CATEGORIE
  1 2 3 4 5
  0 1.776,12 1.856,07 1.872,02 2.161,57 2.601,49
  1 1.840,92 1.939,72 2.077,45 2.175,64 2.618,22
  2 1.851,52 1.966,83 2.087,00 2.187,60 2.634,70
  3 1.861,95 1.993,94 2.125,59 2.214,93 2.651,52
  4 1.876,65 2.025,45 2.163,74 2.241,75 2.667,95
  5 1.891,58 2.056,93 2.201,63 2.285,07 2.724,61
  6 1.906,26 2.087,92 2.240,12 2.309,61 2.735,61
  7 1.920,90 2.118,03 2.240,12 2.333,17 2.792,14
  8 1.935,69 2.146,31 2.316,56 2.419,93 2.905,20
  9 1.950,54 2.174,88 2.354,80 2.463,30 2.961,88
  10 1.962,94 2.200,85 2.393,20 2.507,03 3.018,95
  11 1.975,70 2.225,13 2.431,45 2.550,16 3.075,03
  12 1.988,39 2.248,99 2.469,76 2.593,65 3.131,55
  13 2.000,77 2.273,00 2.500,07 2.633,02 3.188,22
  14 2.013,18 2.296,82 2.530,42 2.668,55 3.235,77
  15 2.025,62 2.320,92 2.560,41 2.703,82 3.283,30
  16 2.025,62 2.320,92 2.594,24 2.744,44 3.338,88
  17 2.034,16 2.336,14 2.663,05 2.800,52 3.386,57
  18 2.034,16 2.336,14 2.663,05 2.819,85 3.433,99
  19 2.042,72 2.351,73 2.680,59 2.829,19 3.433,99
  20 2.042,72 2.351,73 2.680,59 2.844,70 3.472,18
  21 2.042,72 2.351,73 2.740,14 2.876,51 3.472,18
  22 2.042,72 2.351,73 2.740,14 2.894,24 3.515,34