Paritair Comité 1400009: GOEDERENBEHANDELING VOOR REKENING VAN DERDEN

afdrukken
 • 1. MINIMUM UURLONEN : Algemeen

  1.1. CATEGORIE : Rijdend personeel

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  Handlanger-begeleider 9,0915 8,8590
  Werknemer in opleiding (vergezeld van ervaren werknemer) 9,0915 8,8590
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen van minder dan 7 T 9,4430 9,2010
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen van minstens 7 T en minder dan 15 T 9,6550 9,4080
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen geluk aan 15 T of meer, een werknemer van een geleend voertuig, een werknemer van een erkend ADR-voertuig, een werknemer van een koelwagen 9,9930 9,7370

  1.2. CATEGORIE : Niet-rijdend personeel

  Klasse Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  1 10,1210 9,8615
  2 10,5910 10,3195
  3 10,8690 10,5905
  4 11,1465 10,8610
  5 11,4250 11,1320
  6 11,6605 11,3615
  8 11,8965 11,5915

  1.3. CATEGORIE : Garagepersoneel

  De indexeringsformule van toepassing op de lonen van het Garagepersoneel is niet van toepassing op de leerlingen waarvan de leerovereenkomst is erkend door het Ministerie van Middenstand.

  1.3.1. : Meerderjarigen

  Categorie Regime
  38u-week
  Hulpwerkman "service" niveau A 1.1 10,55
  Hulpwerkman "service" (10 jaar ancienniteit in de onderneming) niveau A 1.2 11,03
  Hulpwerkman "service" (20 jaar ancienniteit in de onderneming) niveau A 1.3 11,58
  Hulpwerkman - niveau A21 11,03
  Hulpwerkman (10 jaar ervaring in de onderneming) niveau A22 11,58
  Hulpwerkman (20 jaar ervaring in de onderneming) niveau A23 12,13
  Geoefende hulpwerkman - niveau B 12,13
  Geschoolde arbeider - niveau C 13,46
  Geschoolde arbeider - niveau D 14,12
  Buiten categorie - niveau E 15,11

  1.3.2. : Minderjarigen

  De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen van de jonge werklieden worden berekend op basis van de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen van de werklieden van de beroepscategorie waartoe de betrokkenen behoren; zij worden verminderd naargelang de leeftijd volgens de percentages vermeld in de hierna vermelde label.
  Leeftijd
  vanaf 17 1/2 jaar 95%
  17 jaar 90%
  16 1/2 jaar 85%
  16 jaar en jonger 80%

  2. MINIMUM UURLONEN : Ondernemingen van mailhousing en prepostaal verwerken van mailings

  Onder "mailhousing" wordt bedoeld het sorteren en het verzendklaar maken van internationale post voor rekening van derden.

  Onder "prepostaal verwerken van mailings" wordt bedoeld het geheel of een gedeelte van de volgende verwerkingen : het behandelen van documenten, brochures en/of pakketten voor het samenstellen van mailings (vouwen, onder folie of omslag brengen, adresseren, enz...) alsook het sorteren en het postklaar maken van deze mailings voor rekening van derden.

  Categorie Regime
  38u-week
  I 10,1210
  II - Minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector 10,1210
  II - Minstens 6 maanden anciënniteit in de sector 10,5910
  III - Minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector 10,5910
  III - Minstens 6 maanden anciënniteit in de sector 10,7755
  IV 11,4250
  V 11,8965