Paritair Comité 1400009: GOEDERENBEHANDELING VOOR REKENING VAN DERDEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
Opheffing van de SPC (KB van 22/01/2010) (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Indexering
Index = -0,31% voor het garagepersoneel (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Andere loonaanpassing
Nieuwe barema's (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Indexering
Index = 3,89% voor het garagepersoneel (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Indexering
Index = 2% (niet voor het garagepersoneel) (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Indexering
Index = 2% (niet voor het garagepersoneel) (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Indexering
Index = 2% (niet voor het garagepersoneel)Index = 3% voor het garagepersoneel (Laatst bewerkt: 01/02/2016)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 01/02/2016)