Paritair Comité 3080000: MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN EN KAPITALISATIE

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/11/2020)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 27/09/2017)
Indexering
Indexatie met 0,12% in 09/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 31/08/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Indexering
Indexatie met 0,24% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Indexering
Indexatie met 0,66% in 05/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/05/2017)
Indexering
Indexatie met 0,52% in 03/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Indexering
Indexatie met 0,03% in 01/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 28/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Indexatie met 0,23% in 09/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/09/2016)
Indexering
Indexatie met 0,61% in 07/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 18/07/2016)
Indexering
Indexatie met 0,27% in 05/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 10/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Index = 0,11 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,29 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,03 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = -0,07 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = -0,17 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = -0,18 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,14 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,28 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,09 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Index = 0 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,20 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,32 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,21 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,18 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,28 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,26 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,14 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,19 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,65 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Indexering
Index = 0,76 % (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Andere loonaanpassing
Integratie per 01/02/2012 van de vaste bedragen die buiten barema werden uitbetaald (40 EUR en 20 EUR), voorzien in de koopkracht-CAO's van 19/09/2001 en 28/06/2007, in het sectoraal barema. (Laatst bewerkt: 10/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Index = 0,39 % Conventionele verhoging +15 €
(Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,27 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,47 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,64 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,78 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,59 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/11/2015)
Indexering
Index = 0,35 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Index = 0,28 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,30 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,49 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,62 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,49 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,13 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Index = - 0,08 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = - 0,25 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = -0,39 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = -0,02 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering

Index = 0,17 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)

Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/01/2021)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/09/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 18/11/2015)
Indexering Andere loonaanpassing
Index = 0,04 % 
Invoering ervaringsbarema + afschaffing jongerenlonen. (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering

Index = 0,37 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)

Indexering
Index = 0,75 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering
Index = 0,98 % (Laatst bewerkt: 04/12/2015)
Indexering

Index = 1,03 % (Laatst bewerkt: 02/12/2015)

Indexering

Index = 1,09 % (Laatst bewerkt: 02/12/2015)

Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 10/09/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/09/2015)
Indexering
Index = 0,71 %  (Laatst bewerkt: 02/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)