Zoeken:

Paritair Comité 3100000: BANKEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,35% in 07/2021 (Behalve studenten).  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/07/2021)
Indexering
Indexatie met 0,39% in 05/2021 (Behalve studenten).  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 24/06/2021)
Indexering
Indexatie met 0,19% in 03/2021 (Behalve studenten).  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/03/2021)
Indexering
Indexatie met- 0,13% in 01/2021 (Behalve studenten).  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/01/2021)
Indexering
Indexatie met -0,06% in 11/2020 (Behalve studenten). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/11/2020)
Indexering
Indexatie met 0,04% in 9/2020 (Behalve studenten).  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/09/2020)
Indexering
Indexatie met 0,13% in 7/2020 (Behalve studenten).  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/07/2020)
Indexering
Indexatie met 0,46% in 5/2020 (Behalve studenten). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/05/2020)
Indexering
Indexatie met 0,46% in 3/2020 (Behalve studenten). Indexatie basislonen met 17,17% in 3/2020 (Studenten). (Laatst bewerkt: 06/03/2020)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 0,01% in 1/2020, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd."De geïndexeerde bedragen die op 1 januari 2020 van kracht zijn, opgenomen in de ervaringsbaremas van categorieën 1 en 2 van werknemers met het statuut "bediendenwerklieden" - zoals gedefinieerd door de CAO van 3 juli 2008 tot vastelling van het verloningssysteem in de banksector - worden vanaf 1 januari 2020 met 1,1% verhoogd. "(CAO 154.929) - De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing. (Laatst bewerkt: 06/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/11/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/12/2020)
Indexering
Indexatie met -0,07% in 11/2019, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,03% in 9/2019, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,14% in 7/2019, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,25% in 5/2019, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,35% in 3/2019, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,45% in 1/2019, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,42% in 11/2018, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,32% in 9/2018, behalve studenten.
Indexatie 14,87% voor studenten.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,26% in 7/2018, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,37% in 5/2018, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,37% in 3/2018, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,16% in 1/2018, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering Andere loonaanpassing
PC 308 wordt opgeheven vanaf 01/10/2017. De gegevens van PC 308 van vóór 01/10/2017 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van PC 308. Bij CAO van 14/09/2017 (144331) neemt PC 310 de rechten en plichten van PC 308 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 310. De vermelde CAO’s en andere akkoorden van PC 308 worden overgedragen naar PC 310. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 310 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 310.Indexatie met 0,15% in 11/2017, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing. (Laatst bewerkt: 22/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,12% in 09/2017, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 31/08/2017)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Indexering
Indexatie met 0,24% in 07/2017, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017 voor de studenten studenten (cao 43). (Laatst bewerkt: 21/06/2017)
Indexering
Indexatie met 0,66% in 05/2017, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/05/2017)
Indexering
Indexatie met 0,52% in 03/2017, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Indexering
Indexatie met 0,03% in 01/2017, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 15/02/2017)
Indexering
Indexatie met 0% in 11/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 15/02/2017)
Indexering
Indexatie met 0,23% in 09/2016, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/09/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Indexering
Indexatie met 0,61% in 07/2016, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 12/07/2016)
Indexering
Studenten: indexatie met 2% in 06/2016 (CAO 43). (Laatst bewerkt: 12/07/2016)
Indexering
Indexatie met 0,27% in 05/2016, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Indexering
Index = 0,11% (Laatst bewerkt: 30/04/2015)
Indexering
Index = 0,29 % (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 27/02/2015)
Indexering
Index = 0,03% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Indexering
Index = -0,07% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = -0,17% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = -0,18% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,14% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,28% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,09% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0% (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,20% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,32% (Niet voor studenten)  (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,21% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,18% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,28% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 2% (Alleen voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,26% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,14% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,19% (Niet voor studenten) + CAO-verhoging (+ 15€ - Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,65% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,76% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 2% (Alleen voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,39% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,27% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,47% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,64% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,78% (Niet voor studenten) + Index = 2% (Alleen voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,59% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,35% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Indexering
Index = 0,28% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,30% (Niet voor studenten) + Index = 2% (Alleen voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,49% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,62% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,49% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,13% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = -0,08% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = -0,25% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = -0,39% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = -0,02% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Indexering
Index = 0,17% (Niet voor studenten) (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 05/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/10/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 24/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/10/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 13/10/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 13/10/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/10/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/11/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)