Zoeken:

Paritair Comité 3300099: GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

(Laatst bewerkt: 16/09/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 03/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 10/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Andere loonaanpassing
Aanpassing minimumlonen in 12/2019.  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/10/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/10/2020)
Andere loonaanpassing
Aanpassing minimumlonen in 01/2018.  In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/10/2020)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/10/2020)
Andere loonaanpassing
Aanpassing minimumlonen in 12/2016 en invoering van een categorie 6 bij het verplegend personeel (Laatst bewerkt: 12/04/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/06/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Invoering gewaarborgd maandelijks minimumloon (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO + Schrapping van de vermelding van de leeftijd in de barema's (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 08/01/2021)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)