NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

In de databank staat een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema’s. De databank verzamelt de brutoloongegevens vanaf 01/01/2008 en past ze aan zoals voorgeschreven door de sectorale CAO’s, o.a. met de indexeringen en de conventionele loonsverhogingen. Naast de loonbarema’s zijn er per paritair (sub)comité documenten over het bevoegdheidsgebied van het comité, de arbeidsduur, de functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, en de premies en vergoedingen. Het nummer van je paritair comité staat op je loonfiche. Meer informatie over de databank vind je bij info.

De laatste algemene update van de loonbarema’s werd uitgevoerd op 31/12/2017.
Voor een aantal paritaire comités werden de wijzigingen van 2018 reeds ingevoerd. De datum van de update wordt vermeld op de webpagina van het desbetreffende comité.
De ondersteunende fiches (Bevoegdheidsgebied, Functieclassificatie, Anciënniteit, Arbeidsduur en Premies/Vergoedingen) worden geactualiseerd binnen de 3 maanden na de registratie van de cao’s.

link to info page
link to overview page

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites