In de databank staat een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema’s. De databank verzamelt de brutoloongegevens vanaf 01/01/2008 en past ze aan zoals voorgeschreven door de sectorale CAO’s, o.a. met de indexeringen en de conventionele loonsverhogingen.

Naast de loonbarema’s zijn er per paritair (sub)comité documenten over het bevoegdheidsgebied van het comité, de arbeidsduur, de functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, en de premies en vergoedingen.

Het nummer van je paritair comité staat op je loonfiche. Meer informatie over de databank vind je onder Informatie over de Databank Minimumlonen.

Gelet op de kleine equipe die de update van de barema’s van deze databank verzorgt heeft zich dit wegens de talrijke indexaties ingevolge de hoge inflatie en de vele conventionele loonsverhogingen nog niet kunnen realiseren.
Voor een aantal paritaire comités werden de wijzigingen reeds ingevoerd op de website. De datum van de update wordt vermeld op de webpagina van het desbetreffende comité.

link to overview page