Zoeken:

Paritair Comité 3070000: MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2021.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

(Laatst bewerkt: 04/11/2021)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0.55% in 12/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 05/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 15/04/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/11/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 0,55% in 12/2019. (Laatst bewerkt: 03/12/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 11/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/12/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 8 Euro in 01/2018. (Laatst bewerkt: 08/01/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 29/10/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Andere loonaanpassing
Aanpassing functieclassificatie op 01/04/2017. (Laatst bewerkt: 23/03/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/12/2020)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/01/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/07/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 8 Euro in 01/2016.In geval van een conventionele loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 18/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/03/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/03/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 15€) (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/03/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/03/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 17/02/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/03/2015)
Andere loonaanpassing
Schrapping van de vermelding van de leeftijd in de barema's (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 03/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 17/02/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/03/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/11/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)