Paritair Comité 1150009: AANVULLENDE SUBSECTOR VOOR HET GLAS

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 11/2022. (Laatst bewerkt: 07/11/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 8/2022. (Laatst bewerkt: 23/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 5/2022. (Laatst bewerkt: 20/06/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 3/2022. (Laatst bewerkt: 20/06/2022)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 2% in 1/2022.
CAO-Loonverhoging met 0,4% in 01/2022 (Laatst bewerkt: 20/06/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2021. (Laatst bewerkt: 21/09/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 2/2020. (Laatst bewerkt: 03/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. Minimum 0,16€. (Laatst bewerkt: 03/02/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 04/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2019)
Indexering
Indexatie met 2 % in 08/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 16/11/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,8 % in 06/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen. Over de overige 0,3 % (te berekenen op dezelfde manier als de 0,8 %) kan vrij in de ondernemingen onderhandeld worden. Indien er in de onderneming geen akkoord kan worden gesloten vóór 31/12/2017, worden de minimum bruto uurlonen en de reële bruto uurlonen en de ploegenpremies verhoogd met 0,3 % vanaf 01/06/2017. (Laatst bewerkt: 25/09/2017)
Indexering
Indexatie met 2 % in 05/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/05/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 04/05/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 31/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 31/10/2017)
Indexering
Indexatie met 2 % in 05/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/05/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,6 % in 01/2016.In geval van CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 16/02/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/12/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 26/08/2015)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 06/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/08/2010)
Andere loonaanpassing
Verhoging minimumloon van categorie 1 en 2 loonschaal 1 en van categorie 1 loonschaal 2 (Laatst bewerkt: 01/04/2009)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/08/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/12/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/08/2015)