Zoeken:

Paritair Comité 3300008: EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Andere loonaanpassing
Aanpassing minimumlonen in 12/2016 en invoering van een categorie 6 bij het verplegend personeel (Laatst bewerkt: 12/04/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/06/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Invoering van een gewaarborgd minimumloon (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)