Paritair Comité 3170000: BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 1/2023. (Laatst bewerkt: 17/04/2023)
Indexering
Indexatie met 2% in 12/2022. (Laatst bewerkt: 17/04/2023)
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2022. (Laatst bewerkt: 18/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2022. (Laatst bewerkt: 18/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 4/2022. (Laatst bewerkt: 18/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 2/2022. (Laatst bewerkt: 18/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2021. (Laatst bewerkt: 18/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 20/09/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 4/2020. (Laatst bewerkt: 29/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/02/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 16/12/2020)
Andere loonaanpassing
Loonverhoging met 1,1% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 29/01/2021)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 13/08/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/07/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/07/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2018. (Laatst bewerkt: 07/12/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/03/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/03/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/11/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/11/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2017.Indexatie met 2% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De vertegenwoordigers-verkopers met commissieloon genieten een vast geïndexeerd minimumloon van 2213,22 Euro vanaf 1 juli 2017. (Laatst bewerkt: 09/01/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/12/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/12/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 29/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/02/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

(Laatst bewerkt: 09/01/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/02/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,08 Euro in 01/2016 voor de arbeiders.
CAO-loonsverhoging met + 12,82 Euro in 01/2016 voor de bedienden.
De vertegenwoordigers-verkopers met commissieloon genieten een vast geïndexeerd minimumloon van 2104,14 Euro vanaf 1 januari 2016. (Laatst bewerkt: 09/01/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/11/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/09/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 29/09/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 19/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Andere loonaanpassing
Wijzigingen barema's arbeiders (Laatst bewerkt: 14/08/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen waardevervoerders (Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen waardevervoerders (Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Andere loonaanpassing
Wijzigingen barema's van de arbeiders en de waardevervoerders (Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Andere loonaanpassing
Schrapping van de vermelding van de leeftijd in de barema's
+ Opheffing studentenbarema's

(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 19/05/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)